Welkom op de pagina met Situationele tools van Groep Maatwerk VZW

Multimedia-instrument voor competentieontwikkeling van maatwerkers in het bijzonder.

DOEL
Door deze tool worden situaties waar mensen het op de werkvloer soms moeilijk mee hebben (omtrent samenwerken, conflicten, veiligheid, …) inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt, om de ontwikkeling van de achterliggende competenties te stimuleren. Aan de hand van beeldmateriaal worden situaties en reacties voorgesteld. Deze kunnen samen besproken worden, vb. binnen opleidingen, in coachingssituaties, bij onthaal van nieuwe werknemers, … Hierdoor wordt op een heel toegankelijke manier voorgesteld wat gewenst en ongewenst gedrag in deze situaties is.

WAT
De tool bestaat uit korte beeldfragmenten waarin dagelijkse situaties voorgesteld worden. Naast de situaties kan u telkens 4 mogelijke reacties op de situatie bekijken. Deze reacties stellen heel concreet gewenst of ongewenst gedrag voor. Er zijn situaties ontwikkeld rond verschillende thema’s: Arbeidsattitude – Communicatie – Grensoverschrijdend gedrag – Instructies opvolgen – Kwaliteit – Omgaan met conflicten – Omgaan met stress – Samenwerken – Veiligheid – Zich flexibel opstellen – Zich gedisciplineerd opstellen – Zorg voor jezelf

VOOR WIE

Maatwerkers uit de sociale economie
BuSo leerlingen OV2

Train the trainer SJT

Om zelf met deze tool aan de slag te gaan kan je je inschrijven voor een train-de-trainer ‘situationele tools’. Deze opleiding voor interne opleiders, begeleiders, monitoren, omkaderingspersoneel, leerkrachten…laat je uitgebreid kennismaken met de tool en bevat heel wat inspirerende werkvormen om de filmpjes steeds veelzijdig en actief in te zetten tijdens een vorming.

Voor bijkomende informatie kan je terecht op het secretariaat van Groep Maatwerk via het nummer 016/827640 of vormingscel@groepmaatwerk.be.